Bestemmingsplannen

Ieder stukje grond in Nederland is opgenomen in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan zijn bindende regels opgenomen voor bebouwing (zoals bouwhoogtes) en gebruik. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als u plannen heeft om te bouwen of een pand in gebruik wilt nemen, is het verstandig om eerst in het bestemmingplan te kijken of dit mogelijk is Een bestemmingplan regelt dus de ruimtelijke inrichting in het gebied. Op de verbeelding (plankaart) kunt u de bestemmingen lezen (zoals ‘wonen’, ‘bedrijf’) en in de regels is bepaald wat er op basis van die bestemming dan mogelijk is.

Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit wil zeggen dat iedereen aan het plan gebonden is. Dit geldt voor zowel de gemeente, als voor burgers, bedrijven en instellingen. Een bestemmingsplan bestaat uit:
- Eén of meer verbeeldingen (plankaart)
- Regels
- Toelichting.