Herinrichting Vogelbuurt

Inwoners van de Vogelbuurt Opheusden: Denkt u mee over de inrichting van de straten in uw buurt?

Luchtfoto met ooievaar.

Een van de woongebieden in Opheusden is het gebied waarvan een groot deel van de wegen de naam draagt van een vogelsoort. De wijk duiden wij daarom gemakshalve aan met de naam 'Vogelbuurt'. De Vogelbuurt is gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Sinds de aanleg is er weinig tot niets veranderd aan de inrichting van de openbare ruimte. De riolering is ondertussen aan vervanging toe, de bestrating is verouderd en heeft een saaie uitstraling. Kortom, de Vogelbuurt is toe aan een grote opknapbeurt.

De gemeente Neder-Betuwe gaat bovenstaande punten in één keer integraal aanpakken. Het doel is een prettige en duurzame woonwijk te realiseren met aandacht voor klimaatadaptatie, sociale – en verkeersveiligheid en een frisse groenere uitstraling.

Informatiebijeenkomsten

Er hebben een aantal informatiebeenkomsten plaatsgevonden waar bewoners van de Vogelbuurt de mogelijkheid hebben gehad om ideeën over het nieuwe ontwerp naar voren te brengen.

  • 5 november 2018: eerste bijeenkomst met bewoners.
  • 11 april 2019: presentatie voorlopig ontwerp aan bewoners.
  • 18 september 2019 / 27 september 2019: presentatie definitief ontwerp speeltuin Ooievaarsstraat.

Planning werkzaamheden

Doordat de gemeente het riool gaat vervangen hebben de nutsbedrijven aangegeven ook hun netten te willen gaan vervangen: gas, stroom en water. De vervanging van deze netten vraagt nog de nodige voorbereidingstijd bij Liander en Vitens. Aangezien wij deze werkzaamheden altijd als eerste uitvoeren, heeft dit consequenties voor de algehele uitvoeringsplanning. Inschatting is dat de rioolwerkzaamheden rond de zomervakantie 2020 starten.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van de wijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of u kunt uw reactie doorgeven via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Marc van Meeteren.

Documenten die voor u interessant kunnen zijn