Speciaal onderwijs

Kinderen met leer- en/of opvoedproblemen blijven in het kader van passend onderwijs vaker dan vroeger op de reguliere (basis)scholen.

Voor kinderen aan wie een reguliere (basis)school vanwege de specifieke problematiek niet (meer) de benodigde ondersteuning kan bieden, is er het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor de plaatsing op een school voor (voortgezet)speciaal onderwijs heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het Samenwerkingsverband waar de school waarop het kind zit onder valt. Het kind moet in dat geval voldoen aan meerdere criteria.

Het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters.