I

 • IBA, storing

  De gemeente heeft 125 IBA's (individuele Behandelingsinstallatie afvalwater) in beheer. Deze mini-waterzuiveringen staan op percelen die niet op riolering aangesloten kunnen worden.

 • Identificatie, legitimatie

  Iedereen in Nederland moet zich kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld bij de notaris, bij voetbalwedstrijden en bij arbeid.

 • Identiteitskaart (Nederlandse Identiteitskaart)

  Iedereen van 14 jaar en ouder moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen als de politie of een andere gezagsdrager daarom vraagt.

 • Inrit / uitweg vergunning

  Voor het aanleggen van een uitweg of het veranderen ervan hebt u een vergunning nodig.