S

 • Slopen van pand of woning, omgevingsvergunning

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden.

 • Snuffelmarkt

  Voor het organiseren van een snuffelmarkt, ook wel vlooienmarkt genoemd, hebt u een vergunning nodig van de burgemeester.

 • Spandoek plaatsen

  Wilt u een spandoek plaatsen, dan heeft u daarvoor een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

 • Speelautomaten exploiteren

  Voor het plaatsen van een kansspelautomaat hebt u een vergunning nodig van de burgemeester.

 • Speelterreinen

  In de gemeente zijn op verschillende plekken speelplekken met speeltoestellen, trapveldjes en speelterreinen.

 • Standplaatsen informatie

  Als u aan de openbare weg, het openbaar water, maar ook op een particulier perceel met een voertuig, kraam, tafel of een ander middel een standplaats in wilt nemen om informatie te verstrekken of goederen te verkopen, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig.

 • Stookontheffing

  De Wet milieubeheer verbiedt het verbranden buiten inrichtingen. In de Tweede Kamer heeft de minister destijds gemeenten de mogelijkheid geboden tot verlenen van ontheffing op dit verbod. Over hoe hiermee om te gaan, hebben de gemeenten binnen Regio Rivierenland afspraken gemaakt.

 • Straatkolken

  Via ongeveer 8000 straatkolken voeren wij het regenwater af dat op de bestrating valt.

 • Straatnaamgeving

  Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuwe straten een naam.

 • Straatreiniging

  Het straatreiniging wordt uitgevoerd door Avri. Avri voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau (B). De gemeente houdt hier toezicht op.

 • Straatverlichting, melding van storing

  Wij dragen zorg voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting.

 • Subsidies: maatschappelijk

  Voor organisaties die mogelijk subsidie kunnen krijgen voor een maatschappelijke activiteit voor inwoners