T

 • Taxatieverslag en bezwaar

  De WOZ-beschikkingen worden jaarlijks met dagtekening 28 februari verzonden. In een schrikkeljaar hebben de WOZ-beschikkingen de dagtekening 29 februari.

 • Tegemoetkoming Planschade

  Wanneer u van mening bent, dat u schade hebt geleden door plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld: bestemmingsplanherziening, afwijkingsbesluit, ontheffing), kunt u bij ons een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade indienen bij de gemeente.

 • Toekomstbestendig Wonen Lening

  Heeft u plannen om uw huis duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Veel woningen in Neder-Betuwe kunnen wel een verbetering op deze aspecten gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom is er de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

  Heeft u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kunt u ook gebruik maken van deze lening.

 • Trouwen