Verhuizing en emigratie

Indien u (als burger) gaat verhuizen, dan moet u dit bij de gemeente doorgeven.

Wanneer u binnen de gemeente Neder-Betuwe of naar de gemeente Neder-Betuwe gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven. Bij inschrijving in de gemeente Neder-Betuwe wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente.

U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.

Woonde u in het buitenland en bent u in Neder-Betuwe komen wonen, dan bent u verplicht u in te schrijven als u minstens 4 maanden in Neder-Betuwe gaat wonen. Dit doet u ook binnen 5 dagen nadat u in Neder-Betuwe bent komen wonen. U moet hiervoor persoonlijk op het gemeentehuis komen.

Bij vertrek naar het buitenland (emigratie) bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek door te geven. Van emigratie is sprake wanneer u gedurende één jaar minstens acht maanden buiten Nederland verblijft. Wij adviseren u zo kort mogelijk voor vertrek aangifte te doen. De dag van de aangifte wordt u namelijk uitgeschreven.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente.

Voorwaarden

Aangifte verhuizing

Een vestiging of een verhuizing naar of binnen de gemeente Neder-Betuwe kunt u direct online doorgeven. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Aangifte van verhuizing

Aangifte van verhuizing dient u te doen in de volgende situaties:

 • U verhuist binnen de gemeente.
 • U vestigt zich vanuit een andere gemeente in de gemeente Neder-Betuwe.
 • U emigreert naar het buitenland.
 • U gaat samenwonen waarbij 1 persoon al op dit adres woont (= hoofdbewoner).
 • Kinderen komen weer thuis wonen.

Voor de twee laatste gevallen (samenwonen of kinderen komen weer thuis wonen) maakt u gebruik van het formulier Verklaring hoofdbewoner bovenaan deze pagina. Bij de online aangifte moet u dit formulier digitaal beschikbaar hebben.

Verplicht tot aangifte

Verplicht tot aangifte zijn:

 • betrokkene zelf;
 • ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte

Bevoegd tot aangifte zijn:

 • de ouder en zijn kind, indien beide hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
 • echtgenoten/geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar;
 • elke meerderjarige voor een persoon die hem schriftelijk gemachtigd heeft;
 • hoofd instelling bij inschrijving van woonadres in instelling.

De handtekening van degene die gemachtigd wordt, moet altijd worden gelegaliseerd door middel van een legitimatiebewijs. De aangever dient zicht te legitimeren.

Geheimhouding

U heeft het recht om geheimhouding van uw gegevens te vragen. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Het formulier voor aanvraag tot geheimhouding is verkrijgbaar bij de afdeling Gemeentewinkel.

Kosten

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Wet Basisregistratie Personen (wet BRP).
 
Bij een emigratie komt een heleboel kijken. Kijkt u daarom eens op de volgende sites van de belastingdienst en van het zorginstituut Nederland.

Meenemen

U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Bij emigratie dient u het adres aan te geven, waar u naar toe verhuisd.

Meer informatie

Voor meer informatie informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Tips

Hoe lang duurt het?

De verhuizing kan op het moment van aangifte verwerkt worden.

Ligt de verhuisdatum in de toekomst? Dan wordt de verhuizing ook op deze datum pas verwerkt. Komt u vanuit een andere gemeente in Neder-Betuwe wonen? Dan duurt het een aantal dagen voordat uw gegevens bij ons bekend zijn (deze moeten wij namelijk opvragen bij uw vorige woongemeente). Het is mogelijk dat, in verband met onderzoek naar de juistheid van de aangifte, deze termijn langer kan duren (max 8 weken op grond van artikel 4:13, lid 2 AWB).

Zodra wij uw verhuizing verwerkt hebben ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Uw verhuizing wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties.

Zelf regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven of aan het loket bij de gemeente persoonlijk aangeven. Meer informatie via telefoonnummer 14 0488.

Aangifte van vertrek naar het buitenland

U dient in persoon aan het loket aangifte te doen van uw vertrek naar het buitenland: als u naar het buitenland vertrekt, maar er blijven nog mensen op uw huidige adres wonen. U kunt dan geen schriftelijke of digitale aangifte doen.