W

 • Waardering

  Met de Neder-Betuwe Speld en het Jeugdlintje Neder-Betuwe gaat de gemeente met ingang van het jaar 2020 op een nieuwe manier de waardering onderstrepen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap. Personen kunnen hiervoor worden voorgedragen.

 • Wapen bezitten of verkopen

  De gemeente levert geen vergunningen (meer) af ten behoeve van het wapenbezit of wapenverkoop.

 • Wegonderhoud, melding schade

  Wij onderhouden wegen en het bijbehorende wegmeubilair inclusief de aanpak en verwijdering van graffiti en zwerfvuil, met uitzondering van provinciale wegen en snelwegen. Het kan voorkomen dat het wegdek, een verkeersbord of een ander onderdeel van de weg hinder veroorzaakt door een defect of gebrek.

 • Winkelopenstelling

  De winkeltijdenwet bepaalt de tijden waarop winkels geopend mogen zijn.

 • Winkelweekactie organiseren

  Voor het organiseren van een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

 • WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

  De Wet WOZ geeft degenen die belasting betalen op basis van de vastgestelde waarde recht op informatie.