Z

  • Zonnepanelen en isolatie

    Onlangs hebben alle woningeigenaren van Neder-Betuwe van de gemeente Neder-Betuwe een brief ontvangen over een aantrekkelijke gezamenlijke advies- en inkoopactie voor woningisolatie en zonnepanelen. Mogelijk hebt u ook reclame over zonnepanelen ontvangen van andere organisaties die de indruk wekken dat ze samenwerken met de gemeente. Houdt u er rekening mee dat de gemeente Neder-Betuwe alleen met ‘Winst uit je Woning’ samenwerkt en hiervan de kwaliteit bewaakt.