Aandacht voor elkaar

Met het oog op de toekomst, dat is vooruit denken, verder kijken én met elkaar samen doen. Er is aandacht voor iedereen, voor iedere inwoner in Neder-Betuwe, jong en oud, de kwetsbare groepen en individuen in de samenleving.
Adviesraad Sociaal Domein laat de stem van de inwoners van Neder-Betuwe horen in adviezen -gevraagd en ongevraagd- aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over actuele onderwerpen in het sociaal domein.