Trouwen in tijden van corona

Aanpassingen en vastgestelde richtlijnen college

Eén van de mooie dagen uit je leven: elkaar je ja-woord geven. Een prachtmoment en vaak omgeven met heel veel ceremonie. Maar door de coronamaatregelen ziet deze dag er mogelijk anders uit.

Indien jullie (bruidsparen) ervoor kiezen om jullie huwelijk te verzetten of te annuleren, willen jullie dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven via de mail naar burgerzaken@nederbetuwe.nl.

Gemeentelijke maatregelen

Gemeente Neder-Betuwe neemt tijdelijk maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket.

Regels voor het voltrekken van een huwelijk in het gemeentehuis

  • Bij de huwelijksplechtigheid in de raadszaal mogen nu maximaal 30 personen aanwezig zijn. In de Oude Trouwzaal maximaal 10 personen. De trouwambtenaar en bode tellen in dit totaal niet mee, maar bijvoorbeeld de fotograaf wél. Kinderen en baby’s tellen ook ieder als één persoon. Dit heeft alles te maken met het in acht kunnen nemen van de 1,5 meter ruimte tussen de aanwezigen.
  • Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 2 personen of 1 huishouden. De uitzondering van 30 personen geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf en niet voor een (spontane) samenkomst na afloop.
  • De plechtigheid is alleen voor genodigden. De uitnodiging is de reservering.

Deze regels worden ingetrokken op het moment dat de corona-maatregelen die het kabinet heeft opgelegd niet langer meer van kracht zijn.

Leges huwelijken

Burgemeester en wethouders hebben op 31 maart 2020 richtlijnen vastgesteld voor het al dan niet heffen van leges voor de (voorgenomen) huwelijken in de periode dat de kabinetsmaatregelen gelden.

Mondkapjes

In de openbare ruimte van ons gemeentehuis dragen wij mondkapjes. Het dringende advies aan iedereen is dus om bij een bezoek aan het gemeentehuis een mondkapje te dragen. Dank voor uw medewerking.

Verder nog vragen?

Het heeft onze sterke voorkeur dat u deze stelt via e-mail burgerzaken@nederbetuwe.nl .