Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!

In het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! zijn ambities, acties en afspraken vastgelegd over het stimuleren van sport, bewegen, een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl.

In juni 2020 is het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! opgeleverd. Dit is het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Neder-Betuwe, waar met een groot aantal partners aan is gewerkt. In het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! zijn ambities, acties en afspraken vastgelegd over het stimuleren van sport, bewegen, een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl. Hiermee wordt uiting gegeven aan de visie van gemeente Neder-Betuwe dat sport, bewegen, preventie en een gezonde leefstijl nauw met elkaar verbonden zijn.

Lees hier het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!

Logo Lokaal Akkoord NB Bloeit

Doel van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! 

Het doel van dit akkoord is om er met elkaar voor te zorgen dat alle inwoners, van jong tot oud, gezond (op)groeien, bloeien en plezierig leven in onze gemeente. Door sportief en met plezier in beweging te komen en te blijven, als onderdeel van een gezonde leefstijl. Door samen actief te zijn in sport en spel in een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige omgeving die gezonde keuzes stimuleert. In het akkoord staan plannen beschreven die de partners met elkaar gaan uitvoeren om dit te bereiken.

Uitvoeringsbudget aanvragen

Lokale initiatiefnemers kunnen via het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! een uitvoeringsbudget aanvragen voor de start van projecten, ideeën of activiteiten die bijdragen aan één of meerdere van de ambities uit het Lokaal Akkoord: ‘gezond in beweging’, ‘een gezonde omgeving’ en ‘een gezonde leefstijl’. Oftewel aan initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van voldoende bewegen, gezond eten, een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl.  

Meer informatie of een goed idee?

Wilt u meer informatie over het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!, of heeft u een goed idee voor het stimuleren van sporten of bewegen, gezond eten of een gezonde leefstijl waarvoor u uitvoeringsbudget wilt aanvragen? Stuur dan een e-mail naar de Stuurgroep Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! via sportenbewegen@nederbetuwe.nl.