Gemeentelijke organisatie

Dienstverlening

 • De balie en receptie van het gemeentehuis zijn iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Er is geen avondopenstelling.
 • De balie werkt alleen op afspraak om het aantal contacten te minimaliseren.
 • Communicatie over openingstijden en het inplannen van afspraken vindt plaats via de eigen website en social media kanalen.
 • De Kernpunten zijn telefonisch te bereiken. De fysieke locaties zijn dicht.
 • Huwelijken zijn mogelijk op het gemeentehuis. Hiervoor geldt een maximum van tien gasten.
 • Wij verwerken dagelijks de binnengekomen en uitgaande post. Daarbij werken wij aan de invoering van een digitale handtekening om de fysieke aanwezigheid op het gemeentehuis te beperken.
 • De naturalisatieceremonie en de lintjesregen zijn aangepast.

Management

 • Wij sturen op een minimale bezetting en dat medewerkers met gezondheidsklachten niet naar het gemeentehuis komen.
 • Het management zet zich extra in om de medewerkers goed aangesloten te houden bij de organisatie en heeft daarbij aandacht voor de werk en privébalans.
 • Het ziekteverzuim is dusdanig laag dat het minimale invloed heeft op de processen.

Organisatie in crisistijd

 • Alle medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Hiervoor is videobellen via Microsoft Teams mogelijk gemaakt.
 • Op kantoor werken wij met een minimale bezetting. Alleen wanneer het strikt noodzakelijk is komt een medewerker naar het gemeentehuis.
 • De balie en receptie zijn ingericht op basis van de maatregelen van het RIVM. Zo hebben wij onder andere plexiglas geplaatst en belijning aangebracht. Bezoekers ontsmetten de handen bij binnenkomst.
 • Er is een werkgroep overgangsfase ingesteld. Zij zijn aan de slag met het inrichten van het gehele gemeentehuis op basis van de uitgangspunten van een anderhalvemeter-samenleving en brengen de impact van corona op de processen binnen de organisatie in beeld.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Drukte bij de balie en de receptie door beperking openingstijden.

Het niet in acht kunnen nemen van 1,5 afstand tussen bezoekers en medewerkers.

Doorlopend

Bij drukte worden maatregelen genomen om dit te beperken.

Geen.

Medewerkers kunnen in negatieve zin last krijgen van het thuiswerken (bijvoorbeeld door onbalans werk-privé, sociaal isolement en werkdruk vanwege crisis)

Mogelijkheid tot uitval van medewerkers.

Doorlopend

De managers houden hierover contact met de individuele medewerkers om uitval door verzuim zoveel als mogelijk te voorkomen.

Er is (nog) geen medewerker uitgevallen.