Onderwijs en opvang

(Thuis)onderwijs

  • Update 25 juni 2020: Vanaf 8 juni zijn de basisscholen weer 100% geopend. Dat betekent dat alle kinderen en leerlingen weer alle dagen welkom zijn. Sinds 11 mei 2020 waren de basisscholen al voor 50% open; leerlingen gingen dus 50% naar school.

  • Update 25 juni 2020: Het voortgezet onderwijs in onze gemeente biedt vanaf 2 juni 2020 weer deels onderwijs aan. De verwachting is dat vanaf het nieuwe schooljaar de voortgezet onderwijs scholen (Pantarijn, Van Lodenstein College en het Helicon) weer volledig zijn geopend.

  • Update 25 juni 2020: Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan sinds 11 mei 2020 weer volledig naar school.

  • Update 25 juni 2020: Er is geen bericht ontvangen van scholen of de kinderopvang organisaties, over personeelsgebrek. Daarmee vervalt op dit moment de coördinatietaak voor de gemeente. Indien nodig, kan dit weer opgepakt worden.

  • Update 25 juni 2020: Vragen en meldingen over noodopvang kunnen nog steeds gesteld worden via: onderwijsenopvang@nederbetuwe.nl.

Opvang

  • Update 25 juni 2020: De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang  (kinderen van 0 -12 jaar) zijn per 11 mei 2020 volledig open.

  • Update 25 juni 2020: De buitenschoolse opvang (BSO) is sinds 8 juni 2020 weer volledig open gegaan. Daarmee is ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvingen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang gestopt. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni 2020.

  • Vanaf 16 maart tot 11 mei 2020 was er voor 2 tot 4-jarigen geen peuteropvang en voorschoolse educatie. De betaling van de gemeentelijke subsidie loopt gedurende de crisis door. Over de wijze van vaststellen van de subsidie moeten wij nog afspraken maken. Hiervoor wachten wij op de landelijke richtlijn.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Personeelsgebrek bij kinderopvang om kinderen met cruciale ouders op te vangen.

 

Onvoldoende capaciteit bij kinderopvang voor de noodopvang

Korte

De gemeente moet crisisopvang organiseren.

Beperkt

Subsidies peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid zijn verleend voor periode waarin geen uitvoering plaatsvond voor kinderen die dit nodig hebben.

Kinderen lopen achterstand op in (taal)ontwikkeling. Doelen en resultaten op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid worden mogelijk niet behaald.

Middel

Wijze van vaststellen rechtmatigheid subsidie.

Onbekend

Er zijn kinderen die normaalgesproken ondersteuning ontvangen vanuit de Jeugdwet en/of Passend Onderwijs. Zij zijn mogelijk (verder) achterop geraakt op onderwijsgebied of in hun algemene/sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het beroep dat op de Jeugdwet wordt gedaan, wordt hierdoor groter om deze achterstanden te herstellen.

 

Lange

Resultaten worden niet behaald met partners.

Onbekend

Voor kinderen in kwetsbare situaties kon geen opvang worden gerealiseerd die volledig overeenkwam met de normale schoolgang.

Door (extra) spanningen in de gezinnen is er voor deze kinderen na de crisis wellicht (meer) ondersteuning nodig.

Lange

Kans op meer aanvragen en trajecten op grond van de Jeugdwet.

Onbekend

Voorschot verleend aan vervoersbedrijf voor niet gereden ritten leerlingenvervoer.

Betalingen buiten contract om en voor niet uitgevoerde prestaties is onrechtmatig.

Middel

Mogelijk geen goedkeurende verklaring bij jaarrekening 2020.

Beperkt