Sport en cultuur

Sport

 • Door de landelijke maatregelen moesten alle sportparken- en locaties per 15 maart 2020 sluiten.
 • Sinds 29 april 2020 is sporten onder begeleiding in de buitenlucht onder voorwaarden toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar.
 • De sportverenigingen die actief zijn op de sportparken hebben allemaal toestemming van de gemeente gekregen hun aanbod voor jeugdigen tot en met 18 jaar onder voorwaarden weer op te starten.
 • Verenigingen voor binnensport benutten mogelijkheden om hun aanbod in de buitenlucht aan te bieden. Dit gebeurt na afstemming en goedkeuring door de gemeente.
 • Vanaf 11 mei 2020 is (onder voorwaarden) buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan.
 • We staan in nauw contact met de Sport- en beweegkoepel Neder-Betuwe over de openstelling van verenigingen en de vraagstukken daarover. Informatie delen wij met de Sport-en beweegkoepel, die vervolgens zorg draagt voor verdere verspreiding naar sportverenigingen. Belangrijke updates delen wij ook op de gemeentelijke website en via social mediakanalen.
 • Buurtsportcoaches hebben vóór 29 april 2020 filmpjes gedeeld op social media met ‘beweegchallenges’. Ook hebben zij op vrijdag 17 april 2020 de ‘Buurtsport online’ georganiseerd, een alternatief voor de Koningsspelen 2020. Sinds 29 april 2020 hebben de buurtsportcoaches het aanbieden van beweegactiviteiten voor de jeugd weer opgepakt.
 • Sportverenigingen zijn verplicht hun activiteiten open te stellen voor niet-leden. De meeste verenigingen bieden een bepaald aantal gratis trainingen aan. De buurtsport werkt aan een bonnenboekje waarmee de jeugd een extra gratis training bij een vereniging kan verdienen.
 • Het college heeft besloten tot nader orde de huur van zowel binnen- als buitensportaccommodaties op te schorten. Via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is compensatie voor gemeenten aangekondigd voor de misgelopen huurinkomsten van 1 maart tot 1 juni 2020.
 • De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft ook bekend gemaakt dat zij werken aan regelingen voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie die te klein zijn om in aanmerking te komen voor de rijksbrede regelingen of die te maken hebben met liquiditeitsproblemen door de coronamaatregelen. Wanneer hier meer over bekend is stellen wij de sportverenigingen hier via de Sport- en beweegkoepel van op de hoogte.
 • Het Mulier Instituut heeft in opdracht van NOC*NSF, VWS en VSG onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet, die tot 9 april 2020 in te vullen was. Het is onbekend hoeveel sportverenigingen uit Neder-Betuwe deze vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten zullen op regionaal niveau de impact van de coronacrisis beschrijven.
 • Aanvullend hebben wij een uitvraag gedaan onder de sportverenigingen naar de (financiele) impact van de coronacrisis op onze sportverenigingen. Deze uitvraag is uitgezet door de Sport- en beweegkoepel Neder-Betuwe.

Cultuur

 • De dorpshuizen in de gemeente zijn tot nader orde gesloten. Culturele activiteiten die hierin gepland stonden kunnen momenteel niet doorgaan.
 • Het Cultureel Comité Neder-Betuwe heeft al haar activiteiten tot nader order moeten opschorten. Het gaat onder andere om een huisconcert en een tuinconcert.
 • De muziekverenigingen in Neder-Betuwe hebben hun activiteiten moet afgelasten.
 • De voorstelling van toneelvereniging Castra is tot nader order uitgesteld.
 • De lessen muziek ‘Blazersbende’ op de basisscholen zijn niet uitgevoerd. De fanfares in onze gemeente verzorgen deze lessen samen met Zinder Educatie. Deze lessen kunnen in principe later dit kalenderjaar alsnog gegeven worden.
 • Elke vijf jaar organiseert Dodewaard in de periode rondom Koningsdag het Bogenbouwfestival, dat op veel bezoekers kan rekenen. Dit evenement stond gepland voor 2020, maar heeft dit jaar niet kunnen plaatsvinden.
 • De Nationale Herdenking 4/5 mei heeft dit jaar ook in Neder-Betuwe in aangepaste vorm plaatsgevonden. Op verschillende plekken in de gemeente is binnen de mogelijkheden die er waren op een passende manier stilgestaan bij 75 jaar vrijheid.
 • Bibliotheekvestigingen hebben moeten sluiten. De dienstverlening vanuit Bibliotheek Rivierenland is zo veel als mogelijk digitaal voortgezet. Vanaf 11 mei 2020 gaan de bibliotheekvestigingen stapsgewijs weer openen. Tot 1 juni 2020 kunnen zowel leden als niet-leden nog gebruik maken van het extra aanbod luisterboeken en e-booken.
 • Het college heeft besloten om voorlopig verleende subsidies niet in te houden of terug te vorderen. Organisaties hebben inzet getoond hun aanbod digitaal beschikbaar te maken en kosten zijn vaak al gemaakt. Met deze subsidieontvangers maken wij maatwerkafspraken, waarbij het ook een oplossing kan zijn om de gesubsidieerde activiteit later in het jaar uit te voeren.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Sportbeleid en –stimulering

Met het stilliggen van de sport ligt ook het sportbeleid en samenhangend gezondheidsbeleid (Neder-Betuwe Bloeit!) grotendeels stil.

Korte en mogelijk lange

Het is zaak dit zo snel als mogelijk weer op te starten. Sport en bewegen moet dan extra gestimuleerd worden ter preventie van zorg. Dit vraagt mogelijk om extra inzet van medewerkers.

p.m.

Niet doorgaan van sportprojecten en fysiek buurtsportwerk

Interventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren weinig tot geen resultaat.

Korte en mogelijk lange

Het is zaak dit zo snel als mogelijk weer op te starten. Sport en bewegen moet dan extra gestimuleerd worden ter preventie van zorg. Dit vraagt mogelijk om extra inzet van medewerkers.

 

Sportaccommodaties

De gemeente mist huurinkomsten.

Korte

Deze worden naar verwachting voor de periode 1 maart – 1 juni gecompenseerd door het rijk.

 

Sportverenigingen

De (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.

Korte

Geen. Voor deze verenigingen die in de knel komen wordt gewerkt aan rijksbrede regelingen.