Leden en partijen

In Neder-Betuwe bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden verdeeld over zes fracties.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn de zetelaantallen per fractie als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad

De fracties van SGP, CDA en VVD vormen een coalitie en leveren elk één of meerdere wethouders (de wethouders zijn geen lid van de raad).

Leden van de raad

Politieke partijen

Zie ook