Wetten en regels

 • Wetten en regels voor ondernemers

  Via de digitale balie op deze website vindt u informatie over de plaatselijke regelgeving en hoe u eventueel een vergunning/ontheffing/toestemming kunt aanvragen.

 • Subsidies duurzaam ondernemen

  Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden voor een kosteloos haalbaarheidsonderzoek naar plaatsing van zonnepanelen, waarbij ook de energiebesparing via ledverlichting in kaart wordt gebracht. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: milieurendement en financieel voordeel. Vanaf de eerste dag wordt geld bespaard en tegelijkertijd wordt meegewerkt aan het energieneutraal maken van de gemeente Neder-Betuwe.

 • Inkoop en aanbesteding

  In dit artikel leest u meer over inkoop en aanbesteding.

 • Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten in land- en tuinbouw

  De gemeenteraad stelde op 9 december 2010 bovenvermelde beleidsnotitie vast.

 • Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

  Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren? Dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Iedereen die in Nederland wil werken of studeren of op een andere manier met de Nederlandse overheid te maken heeft, heeft dit nummer nodig. Dit unieke nummer krijgt u bij inschrijving in Nederland.